CURT-CIRCUITS
circuit-recorregut, 
conjunt d'accions, 
bombes, vàlvules
 a-través-sables
per on es pot circular 
-fluids, corrents...
elements interconn-exes 
per on passar-transitar,  
relacions, vincles, 
enllaços entre diferents cossos.
per tant, 
circuit - trajecte 
conjunt
causa i efecte
nexes 
que es conjuguen,
donen forma i estructura/en
elements
en
moviment
.


                                 lligams